StarStream

CONCEPT AND IDENTITY

ENGLISH

To announce Starbreeze Studios upcoming game releases with their partner studios, I helped create and brand the very first StarStream which aired live on Twitch.tv on May 10th 2017. My work included creating the concept and look of the stream, optimizing post-stream content for PR purposes as well as creating graphic assets for stream overlays and social media.


SWEDISH

För att utlysa Starbreeze Studios och deras partnerstudios kommande spelsläpp fick jag i uppdrag att skapa och formge det allra första StarStream-eventet som sändes live på Twitch den 10 maj 2017. Min roll under projekt innefattade att sätta koncept och utseende för streamen, att optimera streamens innehåll för PR-syften samt skapa all grafik för stream-overlay samt sociala medier.

  • Client: Starbreeze Studios
  • Agency: In house
  • Role: Strategy, Art Direction