STHLM e-sport

BRAND IDENTITY

ENGLISH

STHLM e-sport is a non-profit organisation that produces esports events, tournaments and live streams in the Stockholm area. I was a board member of the organisation and have worked actively with it between 2014 and 2017, and one of my first tasks was to create a brand identity that unifies the organisation’s different areas of operation. Together with the organization I have arranged and produced viewing parties, online tournaments, offline tournaments, live streams and podcasts, as well as written several articles, think pieces and interviews about the e-sports industry and culture in Sweden.

Since the esports industry is dominated by men we wanted to represent a more open and inclusive game culture, and we ended up with a pop aesthetic with happy and bright colors. I have also produced print media, websites, social media assets, stream overlays, event spaces and illustrations that channel the spirit of the identity.

SWEDISH

STHLM e-sport är en ideell organisation som arrangerar event och e-sportproduktioner i Stockholmsområdet. Mellan 2014 och 2017 var jag aktiv i organisationen på min fritid, och mitt första uppdrag där var att jobba fram en identitet som samlar de olika verksamheterna under ett tak.

Eftersom e-sportvärlden är väldigt mansdominerad vill vi slå ett slag för en mer öppen och inkluderande spelkultur, och vi landade därför i ett poppigt manér med glada, ljusa färger. Jag har även producerat trycksaker, webbsidor, eventytor och illustrationer som knyter an till identiteten.

  • Client: STHLM e-sport
  • Agency: Freelance
  • Role: Art Director, Graphic Designer, Final Artist